Durga Mantras: నవరాత్రుల్లో శ్రేయస్సు, సంపద, అభివృద్ధి కోసం ఈ దుర్గా మంత్రాలు పఠించండి అదృష్టం వరిస్తుంది..

నవరాత్రి అనేది హిందువులు అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునే పండుగ. నవరాత్రులలో 9 రోజుల పాటు భక్తులు ఇంట్లో దుర్గాదేవిని పూజిస్తారు. అఖండ జ్యోతి కూడా దుర్గ పేరు మీద ఉంచబడుతుంది. ఈ సమయంలో దుర్గాదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో, 9 రోజుల పాటు దుర్గాదేవిని తొమ్మిది రకాల రూపాల్లో పూజిస్తారు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, శారదీయ నవరాత్రులు అశ్వినీ మాసంలో శుక్ల పక్షం ప్రతిపాద తేదీలో ప్రారంభమవుతాయి. ఈసారి నవరాత్రి ఉత్సవాలు సెప్టెంబర్ 26 సోమవారం నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి.

నవరాత్రులలో తొమ్మిది మంది దేవతలను ఆరాధించడం ద్వారా భక్తులు జీవితంలో దీవెనలు పొందుతారు. మంత్రాల శాస్త్రం ఆత్మ మరియు అంతర్గత ప్రకంపనల శుద్ధీకరణ గురించి. మంత్రోచ్ఛారణ మనల్ని లోపల నుండి స్వస్థపరుస్తుంది, అందుకే అవి మన వేదాలలో కూడా ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఆక్రమించాయి. నవరాత్రి రోజుల్లో మంత్రాలను పఠించడం వల్ల దేవత సంతోషిస్తుంది మరియు మీ మనస్సు మరియు ఆత్మను శుద్ధి చేస్తుంది. మీకు సంపన్నమైన జీవితాన్ని తీసుకురావడానికి నవరాత్రుల తొమ్మిది వేర్వేరు రోజులలో జపించవలసిన మంత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

శైలపుత్రి దేవి దుర్గాదేవి యొక్క మొదటి రూపం. శైలపుత్రి హిమాలయ పుత్రిక. ఆమెను ‘పార్వతి’ మరియు ‘హేమావతి’ అని పిలుస్తారు:

ధ్యాన మంత్రం:

వందే వాద్రిచ్ఛతలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరం |

వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీమ్‌ ||

ఈ మంత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా మనస్సులోని ఆత్మ మేల్కొంటుంది. పునరుజ్జీవనాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ మంత్రం భక్తులను ఆపద నుండి కూడా కాపాడుతుంది.

బ్రహ్మచారిణి దేవి దుర్గాదేవి రెండవ రూపం. ఈ రూపంలోనే దేవి శివుడిని తన భర్తగా పొందాలని కఠోర తపస్సు చేసింది.

ధ్యాన మంత్రం:

దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలకమండలు|

దేవి ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా॥

ఈ మంత్రం జ్ఞానం మరియు భావ బలాన్ని పొందడానికి జపిస్తారు.

చంద్రఘండ దుర్గామాత యొక్క మూడవ రూపం. ఇది పార్వతీ దేవి వివాహ రూపం.

ధ్యాన మంత్రం:

పిండజ ప్రవరారూఢా చండకోపాస్త్ర కైర్యుతా |

ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్ర ఘంష్టేతి విశ్రుతా ||

విజయం మరియు గౌరవం కోసం ఈ మంత్రాన్ని జపించాలి. మంత్రం ద్వారా ప్రతికూల శక్తులన్నీ తొలగిపోతాయి.

కూష్మాండ దేవి దుర్గాదేవి యొక్క నాల్గవ రూపం. కూష్మాండ దేవి సూర్యుని లోపల నివసిస్తుందని మరియు తన అంతిమ శక్తితో ప్రపంచం మొత్తాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుందని నమ్ముతారు.

ధ్యాన మంత్రం:

సురసమ్పూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ ।

దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాణ్డా శుభదాస్తు మే ॥

ఈ మంత్రం సాధన మార్గంలో వచ్చే అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది మరియు జీవితంలో మంచి శ్రేయస్సును తీసుకువస్తుంది.

దుర్గాదేవి ఐదవ రూపం స్కందమాత. పార్వతీ దేవి కార్తికేయ అని పిలువబడే స్కందుడికి జన్మనిచ్చినప్పుడు ఆమెకు స్కందమాత అనే పేరు వచ్చిందని చెబుతారు.

ధ్యాన మంత్రం:

సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా |

శుభదాస్తు సదా దేవి స్కంద మాతా యశశ్వినీ ||

భక్తులు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడం కోసం ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తారు.

కాత్యాయని దేవి దుర్గాదేవి యొక్క ఆరవ రూపం. దేవత యొక్క తండ్రి అయిన కాత్యాయన ఋషి నుండి వారి పేరు వచ్చింది. ఇది దుర్గాదేవి ఉగ్ర రూపం. ఈ రూపంలో దేవి మహిషాసురుడిని ఓడించింది.

ధ్యాన మంత్రం:

కాత్యాయని మహామాయే మహాయోగిన్యధీశ్వరీ ।

నన్ద గోపసుతం దేవిపతిం మే కురు తే నమః ॥

సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితం కోసం ఈ మంత్రాన్ని పఠించండి. ఈ మంత్రం ద్వారా, భక్తులు సంతోషకరమైన మరియు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

కాళరాత్రి దేవి దుర్గాదేవి యొక్క ఏడవ రూపం. కాళరాత్రి దుర్గా దేవి యొక్క ఉగ్ర రూపం. ఈ రూపంలో దేవి ప్రమాదకరమైన శుంభ మరియు నిశుంభలను నాశనం చేసింది.

ధ్యాన మంత్రం:

వామ్ పాడొల్ల సల్లోహలతా కణ్టక భూషణా |

వర్ధన మూర్ధ ధ్వజా కృష్ణ కాళరాత్రి భార్యంకరీ ||

బలాన్ని పెంపొందించడానికి మరియు శత్రువులపై విజయం సాధించడానికి ఈ మంత్రాన్ని పఠించండి.

మహాగౌరి దుర్గాదేవి యొక్క ఎనిమిదవ రూపం. పార్వతి 16 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు చాలా అందంగా ఉండేదని నమ్ముతారు. అందుకే వారికి ఈ పేరు వచ్చింది. ఈ రోజు ఆడపిల్లలను పూజిస్తారు.

ధ్యాన మంత్రం:

శ్వేతే వృషే సమారూఢా శ్వేతాంబరధరా శుచిః |

మహాగౌరీ శుభం దద్యాన్త్ర మహాదేవ ప్రమోదదా ||

జీవితంలో శాంతి మరియు ఆనందం కోసం ఈ మంత్రాన్ని జపించండి.

దుర్గాదేవికి తొమ్మిదవ రూపం సిద్ధిధాత్రి. విశ్వం సృష్టించబడటానికి ముందు, శివుడు శక్తిని పొందడానికి మరియు విశ్వాన్ని సృష్టించడానికి పరాశక్తిని పూజించాడని నమ్ముతారు. ఈ దేవిని శివుని మిగిలిన సగం అని కూడా అంటారు.

ధ్యాన మంత్రం:

సిద్ధగధర్వ యక్షాద్యైరసురైరామరైరపి ।

సేవామాన సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయిని.

ఈ మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మీ జీవితంలో శ్రేయస్సు మరియు కీర్తి లభిస్తుంది.