తేల్చి చెప్పేసిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ సర్వేస్ ఆంద్రప్రదేశ్ లో శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిదే అధికారం

1.C P S సర్వే
YSRCP-133 To 135 TDP-37 to 40 JSP-01

2.india today axies survey
YSRCP – 130To 135 TDP – 37 To 40 JSP – 0 to 01

3.ఐ పల్స్
YSRCP- 110 To 120 TDP – 56 To 62 JSP 03

4.అరా
YSRCP- 126 TDP-47 JSP-02

5.VDP
YSRCP- 111 To 121 TDP-54 To 60 JSP- 02

6.KK
YSRCP- 130 To136 TDP- 30To 35 JSP – 10 To 13

7.పృద్వి రీసెర్చ్
YSRCP- 98 To 120 TDP- 58 To 62 JSP 01 TO 03

8.చాణుక్య
YSRCP- 105 TDP-61 JSP -09

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here